slogan Boforce

Sloopgieken

De sloopgiek van Beco Boforce is speciaal ontworpen voor gebruik bij afbraak van hoge gebouwen, zoals flatgebouwen. Met de sloopgiek, die uitgevoerd is met een sloopschaar, kunt u rechtstandig op grote hoogte slopen. De sloopgiek wordt vaak in combinatie met het Boforce snelwisselsysteem voor gieken gebruikt, waardoor er snel tussen de standaard giek en de sloopgiek gewisseld kan worden.

Alle nieuwe gieken worden met een 3D-pakket ontworpen en vervolgens met een FEM-pakket (Finite Element Method) doorgerekend.

3D tekening sloopgiek
FEM-berekening